jp-foto-www-e1549502644118

Kancelaria Adwokacka

specjalizująca się w prawie własności intelektualnej


O mnie

Jestem adwokatem w Izbie Adwokackiej w Warszawie. Świadczę usługi prawne na rzecz przedsiębiorców i osób fizycznych przede wszystkim w sprawach z zakresu własności intelektualnej i prawa gospodarczego. Reprezentuję klientów przed sądami i organami administracji.

Doradzam klientom z krajów niemieckojęzycznych przy prowadzeniu przez nich działalności gospodarczej w Polsce.

Posiadam wieloletnie doświadczenie we współpracy z producentami filmowymi i w doradztwie na rzecz przedsiębiorców z branży audiowizualnej i medialnej. Zapewniam kompleksową obsługę prawną produkcji filmowych, w tym na etapie pozyskiwania finansowania.

Studiowałem prawo na uniwersytetach w Warszawie i Würzburgu. Doświadczenie zdobywałem w polskich i międzynarodowej kancelarii prawnej. Posługuję się językami angielskim i niemieckim.

Kancelaria należy do Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej.

 

Praktyka

 • zwalczanie naruszeń praw własności intelektualnej
 • reprezentacja klientów w sporach sądowych dotyczących prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji przed wyspecjalizowanymi Sądami do spraw własności intelektualnej
 • sporządzanie i negocjowanie umów przenoszących prawa autorskie (prawa własności przemysłowej) i umów licencyjnych
 • doradztwo na rzecz przedsiębiorców w zakresie ochrony własności intelektualnej przedsiębiorstwa, ochrony przed nieuczciwą konkurencją i nieuczciwymi praktykami rynkowymi
 • doradztwo na rzecz producentów filmowych oraz twórców filmowych, wydawnictw, agencji muzycznych, reklamowych, przedsiębiorców e-commerce, producentów gier
 • ochrona marki, logotypów, znaków towarowych i wzornictwa; reprezentacja przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej w sprawach znaków towarowych i wzorów przemysłowych
 • stała obsługa prawna przedsiębiorców z branży audiowizualnej
 • kompleksowa obsługa prawna produkcji filmowych; przygotowanie i negocjowanie umów koprodukcyjnych, dystrybucyjnych, finansowania oraz z twórcami filmowymi
 • doradztwo na rzecz twórców filmowych
 • obsługa prawna przedsiębiorców i osób fizycznych z Niemiec, Austrii i Szwajcarii w zakresie ich działalności w Polsce
 • zakładanie działalności gospodarczej
 • reprezentacja w postępowaniach sądowych i przed organami administracji
 • windykacja należności
 • doradztwo w zakresie prawa własności intelektualnej
 • doradztwo w sprawach dotyczących nieruchomości – transakcje, najem, prawo budowlane

Kontakt


+48 22 467 09 71
kancelaria@janpfitzner.com

Kancelaria Adwokacka

Jan Pfitzner
ul. Wiejska 2/6
00-489 Warszawa
NIP: 9512382009
REGON: 147352475